FLAG MASCH zastave

FLAG MESCH je materijal za zastave, osnovna karakteristika ovog materijala je da propusta vetar, a samo tkanje materijal ne umanjuje grafički prikaz na materijalu.
Materijal je preporučljiv za banere, transparente i zastave koje su izložene jakom duvanju vetra. Upravo vetar na kome zastave lepršaju i dolaze u estetskom i funkcionalnom smislu je i najveći neprijatelj zastava, jer stalan izlozenost vetru postepeno uništava zastave. Ovakvi materijali se pored vetro- propustivosti se i dodatno ojačavaju porubom – gurtnama, šavovima. Meshf falg je materijal za zastave od poliestera i štampa se sublimacionom digitalnom  štampom iz rolne do punog kolora.