KABINETSKA POSTOLJA OD PROHROMA I MESINGA

JARBOLI – (POSTOLJE PUNJENO OLOVOM, CEV Ø 30 CM I NA VRHU KUGLA SA ŠILJKOM)

Jednokrako Dvokrako Trokrako
220 € 320 € 410 €

Za proizvode koji se hromiraju cena se uvećava za 25%.